Serveis

 • Dret Civil

  Assessorament, contactes, demandes, reclamacions de quantitats
 • Familia

  Nul·litats matrimonials, separacions, divorcis, incapacitats, tuteles
 • Penal

  Defensa jurídica, assistència a declaracions i judicis
 • Dret administratiu

  Al·legacions, recursoso, expropiacions forçoses, gestions administratives
 • Dret mercantil

  Assessorament empresarial, insolvències, demandes judicials, etc.
 • Extranjeria

  Permisos de treball, legalitzacions, agrupacions familiars i altres